วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวพิรดาภร ปะนันท์ ชื่อเล่น น้ำ
คบ.2 การประถมศึกษา หมู่ 2
รหัสนักศึกษา 554188061
วันเกิด 05 มกราคม 2536
ภูมิลำเนา จังหวัด ตาก
คติประจำใจ
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด